Svátky, slavnosti, události

Řecký ostrov Kos má celou řadu svátků, slavností a událostí po celý rok.

Nejvýznamnější svátky v Řecku a na ostrově Kos:

Oslavy Velikonoc

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky v Řecku a na Kosu se konají velkolepé procesí, bohoslužby a oslavy.

Letní festival

Každý rok v červenci a srpnu se koná letní festival, během kterého se na několika místech po ostrově uskutečňují koncerty, divadelní představení a další kulturní akce.

Oslavy svatého Jana

Svatý Jan Křtitel je velmi populární světec v Řecku a na Kosu se konají oslavy jeho svátku, které zahrnují tradiční tance, hudbu a jídlo.

Oslavy Den výročí Ochi

28. října je v Řecku Den výročí Ochi, kdy se slaví odpor Řeků proti fašistické invazi v roce 1940. Na Kosu se konají oslavy, které zahrnují vojenské přehlídky a další ceremonie.

Oslavy svatého Nikoly

Svatý Mikuláš je velmi populární světec v Řecku a na Kosu se konají oslavy jeho svátku, které zahrnují tradiční tance, hudbu a jídlo.

Medená noc

Medená noc se koná v srpnu a je to slavnost, během které se slaví vítězství bohů nad obry. Oslavy zahrnují ohňostroje, tradiční tance a hudbu.

Festival vinařství

Každý rok v září se na Kosu koná festival vinařství, během kterého se prezentují místní vína, jídlo a tradiční řecké tance.

Tyto svátky, slavnosti a události jsou skvělou příležitostí pro turisty, aby se seznámili s místní kulturou a tradicemi na ostrově Kos. Pokud plánujete návštěvu během některého z těchto festivalů, doporučuje se zajistit si ubytování a vstupenky včas, protože bývají rychle vyprodané.

Související:

Řecká kuchyně